header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Toelichting op wijziging peildatum

20-5-2020

In het technisch beleidsplan van HVM, dat in november 2019 is gecommuniceerd aan alle leden, is de peildatum vastgesteld op 1 januari. Hieronder treft u een nadere toelichting omtrent de peildatum.

  

In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorie├źn vastgesteld voor deelname

aan de door de KNHB georganiseerde competities. De peildatum voor het vaststellen van de leeftijdsgrens is van oudsher 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar. Echter zijn al vele verenigingen overgestapt naar de 1 januari grens. 

 

Waar komt de 1-oktobergrens vandaan?

Het vaststellen van de peildatum hing ooit samen met de peildatum die scholen hanteerden. De overheid had bepaald dat een kind voor 1 oktober 6 jaar moest zijn om van de kleuterklas naar de lagere school te mogen. Deze regeling bestaat al sinds 1 augustus 1985 niet meer. Toch is deze 1-oktobergrens nog lang toegepast en passen sommige scholen deze regeling nog steeds toe. Echter zijn de meeste scholen overgestapt naar de 1 januari.

 

Waarom peildatum naar 1 januari?

Evenals bij verenigingen in onze omgeving heeft HVM de peildatum gewijzigd naar 1 januari. Door de peildatum op 1 januari te zetten i.p.v. op 1 oktober zullen ook de kinderen die in de periode van 1 oktober tot 1 januari geboren zijn bij hun klasgenootjes worden ingedeeld. Met andere woorden je hoeft spelers die geboren zijn in de periode van 1 oktober tot 1 januari niet terug te houden in een lagere leeftijdscategorie.  

 

Overgangsperiode

In de overgangsperiode zal HVM een peildatum van 1 januari hanteren, echter zal de formele peildatum op 1 oktober blijven, zodat (indien wenselijk) spelers die geboren zijn in de periode van 1 oktober tot 1 januari van het lopende bondsjaar, zonder dispensatie aanvraag kunnen worden teruggehouden in een lagere leeftijdscategorie.

 

Sponsoren

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht