header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Wil je opzeggen bij HVM?

Nieuws afbeelding 31-3-2019

Wil je opzeggen bij HVM?

Dat vinden we jammer uiteraard

Hoe kun je opzeggen?

Het lidmaatschap dient uiterlijk 30 april voor het nieuwe seizoen schriftelijk te worden opgezegd. Dit kan per mail door een bericht te sturen aan: [email protected]of per brief aan: Korenbloem 5, 3641 VN Mijdrecht. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging. Alleen opzeggingen, welke door onze ledenadministratie schriftelijk zijn bevestigd, zijn geldig!

Wat als je niet tijdig hebt of gezegd?

Leden die opzeggen na 30 april, zijn contributie voor het nieuwe seizoen aan de club verschuldigd.

Wat als je hebt opgezegd en toch weer wilt starten?

Mocht je opzeggen en in het nieuwe seizoen opnieuw lid worden, dan zijn er inschrijfgeld/administratiekosten à € 30,00 verschuldigd en word je geplaatst in een team waar ruimte is.

Zie voor alle details zie onze clubwebsite. Ga naar het kopje ‘Lid worden’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’. https://www.hvmijdrecht.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=lidworden_lidmaatschap&menu=2


[email protected]

Sponsoren

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht