header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Aankondiging Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 16-6-2016

Het bestuur wil alle leden van harte uitnodigen op de Algemene Leden Vergadering van HVM op vrijdag 1 juli 20:00 uur in het clubhuis.
 
De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vergadering 24 juni 2015

3. Ingekomen stukken

4. Terugblik commissies seizoen 2015/2016

5. Financieel jaarverslag seizoen 2015/2016

6. Begroting en vaststelling contributies seizoen 2016/2017

7. Speerpunten seizoen 2016/2017

8. Voorstel aanpassing vrijwilligersstructuur

9. Rooster van aftreden bestuur / bestuursmutaties

10. Stemronde

11. Rondvraag

12. Sluiting

De agendastukken worden nog verstuurd.

Het bestuur hoopt je van harte te treffen op vrijdag 1 juli om 20:00 uur in het clubhuis.

Met sportieve groet,

Bestuur HVM
Bijlage

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht